Trädfällning på ett säkert sätt – så här gör du!

09 mars 2023 Staffan Ehrlin

editorial

Att fälla träd kan vara en spännande, men farlig process om den inte görs på rätt sätt. Oavsett om du är en nyfiken husägare som behöver ta bort ett besvärligt dött träd, eller om du vill utveckla dina yrkesmässiga färdigheter inom skogsavverkning, kommer det här blogginlägget att guida dig genom allt du behöver veta om hur man fäller träd på ett säkert och effektivt sätt. Från att bestämma fallriktningen, korrekt bedöma risk- och farozoner samt skapa flyktvägar för dig själv och dina anställda – alla dessa viktiga steg måste beaktas för att skydda alla som är inblandade i avverkningen. Läs vidare för mer information!

Såhär gör du när du fäller träd

När du har bestämt att ett avverkningsprojekt är nödvändigt är nästa steg att planera för säkerheten. Med hjälp av kritstreck eller sprayfärg skapar du plankor som är minst 1,5 gånger trädets diameter från stammen i alla riktningar (det här blir din riskzon). Se till att dessa plankor är synliga även när det det snöar eller är dimmigt. Inom din riskzon bör du också upprätta riskzoner – detta är områden som kan skadas av det fallande trädet, t.ex. hus och kraftledningar.

trädfällning

Vilket håll faller det?

Nästa steg är att bestämma åt vilket håll trädet ska falla. Fallriktningen måste bestämmas i förväg innan man börjar arbeta med trädet. Detta görs genom att visualisera trädets naturliga lutning och eventuella hinder som finns i dess väg. Det är viktigt att komma ihåg att ta hänsyn till vindriktningen när man planerar fallriktningen. Dessutom bidrar det till säkerheten att rensa bort hinder från farozonen före fällningen.

Det sista steget före fällning av ett träd är att skapa utrymningsvägar. Om avverkningen går fel måste du och dina anställda snabbt kunna ta er därifrån. Se till att det finns utsedda fria vägar i alla riktningar som ligger utanför trädets riskzon.

Är du minsta osäker anlitar du ett proffs som gör fällningen åt dig.

Fler nyheter