Stubbfräsning – en effektiv lösning för en trädgård fri från stubbar

21 maj 2024 Lotta Alberius

editorial

Stubbfräsning är tekniken att ta bort trädstubbar som blivit kvar i marken efter trädfällning. Det är en process som kräver rätt utrustning och teknisk förståelse för att utföra säkert och effektivt. Städerna blir allt mer grönskande vilket också medfört ett ökat behov av kvalificerade tjänster för att hantera träd och deras efterlämnade stumpar. I denna artikel går vi igenom vad stubbfräsning innebär, dess fördelar, processen, och var du kan hitta professionell hjälp.

Vad är stubbfräsning?

Stubbfräsning innebär borttagning av en trädstubbe genom att gradvis sönderdela den med en maskin kallad stubbfräs. Denna maskin förstör systematiskt stubben genom att använda ett snurrande skärhuvud med hårdmetalltänder som mal ner träet till spån. Det sker ofta till en djup av 20-30 centimeter under markytan, vilket gör att området där stubben tidigare fanns kan återställas till tidigare skick eller användas för nya planteringar. Till skillnad från manuell grävning eller kemisk borttagning, är stubbfräsning snabbare, mer miljövänlig och lämnar ingen stor grop efter sig.

Fördelar med stubbfräsning

Undvik risker och skadedjur

Stubbar kan vara en fara i trädgården, dels genom att de utgör en trippelfara, men även då de kan locka till sig skadedjur som termiter och andra insekter som föredrar ruttnande trä. Stubbfräsning eliminerar sådana risker genom att helt och hållet remove stubben och minimera möjligheten för skadedjur att slå sig ner.

Estetik och användbart utrymme

Estetiskt sett är en gammal stubbe sällan ett önskvärt inslag i trädgården. Genom att fräsa bort den förbättrar du trädgårdens utseende och öppnar upp för nya designmöjligheter. Det utrymme som frigörs kan användas för nya planteringar, en gräsmatta, eller kanske en ny uteplats.

Ekologiskt och effektivt

Att välja stubbfräsning framför kemiska metoder är ett mer ekologiskt alternativ då det inte lämnar några kemikalier i marken som kan skada andra växter eller djurlivet. Metoden är även effektiv då den tar bort stubben helt och gör området tillgängligt för omedelbar återanvändning.

stubbfräsning

Processen för stubbfräsning

Förberedelser

Innan stubbfräsningen påbörjas är det viktigt att området kring stubben är fritt från stenar, metall eller annat skräp. Detta för att skydda maskinen och omgivningen. Det är också viktigt att markera alla närliggande ledningar eller rör för att undvika skador.

Uppmätning och fräsning

När området är förberett kommer arboristen att mäta stubbens dimensioner för att bestämma den optimala fräsningsdjupet och tekniken. En professionell utför sedan själva fräsningen med en stubbfräs, där man gradvis maler ner stubben tills den är fullständigt borta.

Städning och avslutning

Efter fräsningen kommer spånen att behöva städas bort. Beroende på tjänsteleverantören kan spånen antingen transporteras bort eller, om kunden så önskar, spridas ut över området som ett naturligt gödningsmedel.

Varför välja professionell hjälp?

Stubbfräsning kan te sig enkelt, men det kräver rätt utrustning och kunskap för att utföras säkert och effektivt. En certifierad arborist har inte bara tillgång till specialutrustning utan också den tekniska kompetensen som behövs för att hantera olika typer av stubbar och förhållanden. Genom att anlita en professionell tjänsteleverantör får du också rådgivning om bästa hantering efter fräsningen och säkerheten att arbetet utförs korrekt.

För de som bor i Sverige och söker professionell stubbfräsning se inte längre än Alias Arborist. Deras team av erfarna arborister erbjuder högkvalitativ service, garanterar att din trädgård snabbt och tryggt blir fri från oönskade stubbar. Med fokus på kundnöjdhet och säkerhet, kan du lita på att Alias Arborist hanterar ditt behov av stubbfräsning med största professionalitet.

Fler nyheter