Pålitlig service av värmepump i Stockholm

23 januari 2022 patrick pettersson

editorial

Har man investerat i en värmepump så kan den fungera i tiotals år utan att man behöver göra särskilt mycket. För att underlätta för pumpen att fungera som den ska behöver man bara rensa de filter som finns inomhus. Det kan man göra själv genom att dammsuga av de synliga delarna. Man kan använda en fuktig trasa för att torka bort synligt damm och smuts.

Men en värmepump behöver precis som bilar, gräsklippare och andra maskiner få en regelbunden tillsyn och service. Det enklaste är att teckna ett avtal om Service värmepump i Stockholm så vet man att det blir gjort med rätt intervall och av en auktoriserad tekniker.

Värmepumpar med garanti behöver oftast service år tre och fem efter installationen för att garantin ska gälla.

En årlig rengöring och kontroll av alla funktioner är att rekommendera men i övrigt sköter den sig väldigt mycket själv. Det är ju också en av anledningarna till att värmepumpen är en så genialisk värmekälla. 

Värmepumpen använder sig av den gratis energi som finns lagrad i naturen, och man behöver inte fylla på med drivmedel. Den lilla mängd el som går till att driva pumpen är försumbar om man jämför med den effekt man får ut.

 

Service värmepump Stockholm

 

Vad den professionella fackmannen gör vid service

De yttre delarna på värmepumpen är lätta att hålla rena från damm, pollen och smuts. Andra delar, till exempel det elektrostatiska filtret, kolfiltret och joniseringsenheten, behöver man låta en professionell serviceperson ta hand om vid den årliga servicen. 

En auktoriserad tekniker kommer ut och gör service och kontrollerar elförbrukning, tryck och värmeeffekt. Dessutom rengör och rensar man de svåråtkomliga filtren.  

Hur ofta man behöver göra service beror på vilken modell det är. Har man ett avtal med sin leverantör om service vet man att den kommer att bli utförd på rätt sätt med rätt intervall.

Fler nyheter