När säkerhet och ordning måste upprätthållas

20 oktober 2019 patrick pettersson

editorial

Utvecklingen i samhället har varit sådan att efterfrågan på ordningsvakter och andra tjänster som bevakningsföretag tillhandahåller har ökat betydligt. Det beror bland annat på att mängden stora publika evenemang blivit fler i form av festivaler, stadsfester och sportevenemang. Behovet kan också vara kopplat till brottslighet och polisiära resurser. Ett bevakningsföretag kan ha såväl ordningsvakter som väktare anställda. När man köper tjänster är det viktigt att känna till skillnaden. En ordningsvakt har större befogenheter och skyldigheter än en väktare. Ordningsvakten har, till exempel, vissa (men begränsade) polisiära befogenheter. Bevakningsföretag finns i hela landet och har olika typer av uppdrag.

 

 

Förmedling av ordningsvakter i hela landet

 

En ordningsvakts uppgift är att bidra till att upprätthålla allmän ordning. Som ordningsvakt förordnas man av polismyndigheten och under tjänsteutövning är ordningsvakten på plats i stället för Polisen. Ordningsvakten har rapporteringsskyldighet till polismyndigheten. För den som exempelvis söker efter ordningsvakt i Göteborg till ett evenemang kan hitta ett tillförlitligt företag via rekommendation eller på nätet. Blue Light Security är ett bevakningsföretag med Västra Götaland som huvudsakligt verksamhetsområde. Men tack vare ett stort kontaktnät och samarbete med andra företag, förmedlas tjänster och ordningsvakter i hela landet. Man har som bevakningsföretag auktorisation från Länsstyrelsen.

 

Bevakningsföretag bemannar med ordningsvakter

 

Ordningsvakter ser man på olika platser och i en rad sammanhang. De kan tjänstgöra i samband med till exempel kollektivtrafik, på krogar, sjukhus, ambassader eller domstolar. Överallt där det rör sig människor och där ordning behöver säkerställas. Vid tillfällen då det råder en förhöjd hotbild kan bemanningen ökas med ordningsvakter. Som ordningsvakt är det vanligt att man är anställd av ett auktoriserat bevakningsföretag som kan ha till uppgift att bemanna tillfälligt eller under längre perioder. Som ordningsvakt kan man ha olika påbyggnadsutbildningar som exempelvis civil eller militär skyddsvakt eller personskyddsväktare. Ordningsvakter kan också arbeta på frilansbasis eller vara direkt anställda på exempelvis en restaurang.

Fler nyheter