Invaliditetsintyg för bättre ekonomi

25 maj 2022 Lily Hansen

editorial

När du har drabbats av en olycka eller skada är rehabiliteringen ofta både dryg och kostsam. Kanske behöver du speciella hjälpmedel i din bostad för att kunna bo kvar och kanske åker du mer taxi än buss framöver. Konsekvenserna av ett olycksfall ser olika ut från fall till fall. 

När man inte kan jobba som vanligt blir ekonomin lidande. Det viktigaste du kan göra för att få det bättre är att skaffa ett rejält och giltigt invaliditetsintyg. Då får du ut pengar från din olycksfallsförsäkring och du får bättre ekonomi, så att du har råd med extrakostnaderna. 

 

Läkare som har specialkunskaper

Vårdcentraler är bra för det mesta, men när det gäller ortopedi och funktionsnedsättningar är det bra att gå till en specialistläkare. Försäkringsbolaget vill veta hur stor din skada är för att kunna räkna ut rätt ersättningsbelopp. En specialist gör en omfattande bedömning av ditt skadeläge.

Det är inte bara det som syns på röntgen som räknas, utan även upplevd smärta tas med i läkarens bedömning. Har man haft ett tungt arbete kan man givetvis inte lyfta eller jobba som vanligt. Det testas mycket hos doktorn, så att både rörlighet och ledfunktioner bedöms och dokumenteras. 

 

invaliditet

 

Viss väntetid efter skadan

Man måste vänta en tid efter skadetillfället innan man begär invaliditetsintyg. Detta beror på att försäkringsbolaget vill veta hur mycket det går att rehabilitera. En del skador läks ut fort och man kan då efter en period med sjukgymnastik gå tillbaka till jobbet relativt fort. 

Om så inte är fallet, har man rätt till en skälig ersättning. Därför är det så viktigt att du tar tillvara alla dina möjligheter och rättigheter och går till en mycket kompetent läkare för att få en rättvis bedömning. Vissa skador ger permanent funktionsnedsättning, och har du råkat ut för något sådant, behöver du både materiellt, känslomässigt och ekonomiskt stöd.

Fler nyheter