Hjälp med trädfällning i känsliga miljöer i Uppsala

13 mars 2022 lily_hansen

editorial

Träd skapar trivsel och har även flera praktiska fördelar. Men tyvärr händer det ibland att träd blir sjuka och måste tas ner för att inte riskera att andra träd smittas. Sjuka träd blir precis som gamla träd ofta också försvagade och kan då tappa grenar eller helt knäckas. Står de i bebyggda områden där det rör sig människor utgör de därmed en fara och måste av den anledningen fällas och tas bort.

I de allra flesta fall använder man sig av sektionsfällning då man tar ner träd som står inne i samhällen och städer. Detta eftersom det ofta är ont om plats och inte går att fälla trädet i ett enda stycke. Men också för att det är det mest säkra sättet man kan ta ner ett träd på. Är trädet riktigt stort använder man sig av en kranbil för att kunna såga av grenarna och lyfta ner dem. Till lite mindre träd kan man istället använda en skylift eller klättra upp i trädet och sedan fira ner de avsågade grenarna med rep.

 

Trädfällning Uppsala

 

Hjälp med att transportera bort trädet

Vill man ha hjälp med sektionsfällning av träd i Uppsala ska man ta hjälp av ett företag som är specialiserade på detta, som exempelvis landskapsentreprenad.com. Även små träd som fälls tar stor plats, men trädfällningsföretagen brukar kunna hjälpa till med att städa och transportera bort det avverkade materialet. Men vill man hellre elda upp trädet kan man istället få hjälp med att såga det till ved.

De flesta företag som sysslar med trädfällning kan även erbjuda andra tjänster som exempelvis stubbfräsning, plantering av träd, trädbeskärning och trädbesiktning. Då priserna kan variera lite kan det vara smart att ta in offerter från några olika företag. Som privatperson kan man också nyttja rutavdraget på trädfällning och på så vis spara en del pengar.

Fler nyheter