Bud – då och nu

08 oktober 2019 william eriksson

editorial

Personer som anlitas som bud för att leverera antingen meddelanden eller materiella ting har funnits under en lång tid. Förr i tiden benämndes de som springschasar eller springpojkar och -flickor. De hade inte någon hög ställning i samhället och under en tid ansågs det som dåligt för pojkarnas framtidsutsikter att börja arbeta som springpojkar. Detta eftersom det inte krävdes någon utbildning, och det kunde då hindra dem senare i yrkeslivet. Därför började man att diskutera om en yrkesutbildning för alla dessa springpojkar (och även flickor) och man bytte även titel på yrket. Från och med då kallades de i stället varubud.

 

Läget idag

I dagens samhälle är det ingen vidare debatt kring buden och de anses inte heller vara ett lågrankat yrke. Det är helt enkelt ett vanligt yrke, som alla andra. De kallas fortfarande för varubud, men det är nog vanligare att enbart höra ordet bud. Den titeln inbegriper dessutom alla olika sorters bud, såsom blommogram, chokladogram, sångogram, presentogram, bud för farligt gods, distributioner, kyl- och värmetransporter… Ja, you name it! Kyssogram hör man också talas om, men frågan är om det någonsin används? Väldigt uppskattat från vissa, men inte alls från andra kanske – smaken är som baken!

Snabbare med en budbil

En annan sak som förändrats från då till nu, är att bud idag ofta genomförs med hjälp av bil. Cykel används förstås också och kan ibland ha fördelar gentemot bilar när det kommer till kortare sträckor med mycket trafik och rödljus. Annars, vid längre sträckor och särskilt utanför stadskärnan, är en budbil det snabbaste alternativet. I en budbil får man ju dessutom in så många fler och större varor än vad som är möjligt på pakethållaren på cykeln. En del budfirmor har en stor repertoar av tjänster vilket innebär att de kan tillgodose många olika människors och arbetsplatsers behov.

Fler nyheter