Truckarnas viktiga arbete

26 oktober 2019 patrick pettersson

editorial

I lagerbyggnader runt om i Sverige behöver flera ton gods förflyttas och lastas varje dag. Truckarna gör här det tyngsta arbetet. Genom Göteborgs hamn, som också är Skandinaviens största hamn, passerar en mängd olika typer av gods, bland annat med hjälp av truckar. Utan dessa maskiner skulle vardagen på dessa arbetsplatser inte gå ihop. Det en utomstående kanske inte tänker på, är att de här maskinerna behöver underhållas och repareras för att kunna göra sitt jobb. Det finns flera företag som kan erbjuda sådana tjänster – Truckservice i Göteborg inte svårtillgängligt! Några företag både reparerar, hyr ut, säljer och gör säkerhetsgranskningar på truckar och gaffeltruckar. 

 

Ett truckfyllt och säkert sommarlov

Den som har truckkort kan anställas som truckförare, på till exempel ett lager. Många ungdomar väljer det här som sommarjobb. Det är en kort utbildning, på bara några dagar, och sedan har man truckkortet i handen. Att få jobb brukar sedan inte vara särskilt svårt och man tjänar en god slant. Truckkortet gör inte bara att man lättare får sommarjobb, det är också någonting att skriva upp på CV:t inför framtiden. Det är dock viktigt med ett ordentligt säkerhetstänk på alla arbetsplatser där truckar manövreras. Här blir det viktigt både med utbildning av medarbetarna och god service av truckarna. Många truckar är inte så lättstyrda, de är så kallat omvänt styrda, alltså svänger vänster när man svänger åt höger med ratten och vice versa. Något annat att tänka på är att man måste vara försiktig när man kör truck i exempelvis en lagerbyggnad – Det kan vara trånga utrymmen man rör sig i och tunga objekt man flyttar.

 

 

Truckkunskap för “dummies”

Truckar är motordrivna fordon som används vid lastning och lossning. Det finns truckar i många olika storlekar och utformningar. Vissa drivs på el och andra på diesel. Det svenska ordet truck ska inte förväxlas med engelskans “truck”, som betyder lastbil. 

Fler nyheter