Rätt hjälp i rätt tid

24 oktober 2019 jonas olsson

editorial

För många av oss kan det vid något tillfälle uppstå den sortens problem som vi inte kan lösa på egen hand. Egentligen handlar det ofta om vardagsproblem, bara i något större skala. Med andra ord handlar det inte alltid om dramatik, snarare så att vissa saker behöver utföras på ett korrekt och juridiskt bindande sätt. Det kan handla om något så enkelt som ett gåvobrev. Eller samboavtal, eller deklaration eller köprätt eller avtal. Ibland är det nödvändigt att få råd och stöd från en jurist, som inte enbart tror sig veta vad som gäller!

 

 

Varför behövs ett samboavtal?

 

Idag är ett samboavtal standard för att täcka något som kan ses som en lucka i lagstiftningen. Om två personer gifter sig träder vissa lagar i kraft per automatik, bland annat för att skydda parterna vid eventuell framtida skilsmässa, eller dödsfall. Många lever i parförhållanden som i allt väsentligt men utan giftermål, och då ser situationen helt annorlunda ut. Önskar man samma trygghet för partnern som skulle gällt vid äktenskap behövs ett avtal. Ett annat tillfälle då juristen kan hjälpa till är vid en bouppteckning. Där är det av största vikt att egendom fördelas korrekt och i enlighet med den avlidnes önskemål.

 

Vad ska jag tänka på när jag anlitar jurist?

 

Att anlita jurist handlar om att få korrekt behandling av olika dokument, men också om förtroende. När du önskar anlita en jurist i Sölvesborg behöver du hitta någon med erfarenhet och bred kompetens. Önskvärt är att personen ifråga kan hantera många typer av ärenden. Det gör valet betydligt lättare om du skulle behöva hjälp mer än en gång! En firma där du får hjälp för en rimlig kostnad kan underlätta i en besvärlig situation. Om du är egenföretagare är det smart att finna någon som kan ta sig an ärenden för både privatpersoner och företag!

Fler nyheter