OVK-besiktning i Stockholm – säkerställ ditt fastighets inomhusklimat

19 januari 2024 Lotta Alberius

editorial

Obligatorisk ventilationskontroll, eller OVK som det oftast förkortas, är en återkommande och lagstadgad inspektion av ventilationssystem i byggnader. Syftet är att säkerställa en god luftkvalitet för de människor som använder byggnaden, samt att upprätthålla energieffektiviteten i fastighetens ventilationssystem. I Stockholm, där bostäder och kommersiella fastigheter står tätt, är OVK:s betydelse extra betonad, både för individers välbefinnande och miljön. Denna artikel guidar dig igenom vad OVK besiktning innebär och erbjuder insikter för att säkerställa att din fastighet i Stockholm håller godkända standarder.

Vad innebär OVK-besiktning?

OVK besiktning är en teknisk kontroll av en fastighets ventilationssystem. I Sverige blev det obligatoriskt för alla fastighetsägare att regelbundet genomföra dessa kontroller 1991. Ventilationssystemet granskas för att se till att det fungerar som det ska och att fastighetens inomhusmiljö är hälsosam och säker. En OVK-besiktning ska utföras av en certifierad kontrollant och omfattar vanligtvis bedömning av flöden, injusteringar och rengöring av systemet, samt kontroll av ventilationsutrustningens skick.

Vem behöver genomföra en OVK-besiktning?

Alla fastighetsägare i Stockholm, vare sig det rör sig om bostadsrättsföreningar, privata husägare eller ägare av kommersiella fastigheter, är enligt lag skyldiga att utföra OVK. Frekvensen för dessa kontroller varierar beroende på fastighetens art och ventilationsanläggningens ålder och typ, men generellt sett krävs det att nyare system kontrolleras vart tredje år och äldre system vart sjätte år. Vid nyinstallation eller större förändringar i ventilationssystemet är det också krav på att en ny OVK genomförs.

Varför är OVK-besiktning viktig?

Det primära syftet med OVK är att skapa en säker och hälsosam inomhusmiljö för de som vistas i fastigheten. Dålig luftkvalitet kan leda till en rad hälsoproblem såsom huvudvärk, trötthet och långvarig exponering kan även ge upphov till allvarligare respiratoriska sjukdomar. Regelbunden OVK besiktning garanterar inte bara att inomhusluften är av hög kvalitet, det förebygger även haveri och förlänger livslängden på fastighetens ventilationssystem, vilket är både kostnadseffektivt och bra för miljön.

Hur går en OVK-besiktning till?

Vid en OVK besiktning i Stockholm genomgår fastighetens ventilationssystem en noggrann undersökning av en behörig kontrollant. Kontrollanten utvärderar om systemen levererar tillräcklig ventilation och ser över att alla delar, såsom fläktar, filter och ventiler, fungerar ordentligt och är väl underhållna. Efter kontrollen utfärdas ett protokoll som visar eventuella brister och rekommendationer för åtgärder som behöver genomföras för att försäkra att systemet uppfyller gällande krav och standarder.

Vad händer om fastigheten inte klarar OVK-besiktningen?

Om fastigheten inte klarar OVK besiktningen, måste de upptäckta bristerna åtgärdas inom en angiven tidsram. Om åtgärderna inte utförs, kan fastighetsägaren bli föremål för sanktioner såsom böter. Det är alltså viktigt för fastighetsägare i Stockholm att ta OVK besiktningar på allvar och genomföra nödvändiga åtgärder för att hålla sina fastigheter inom lagens ramar.

OVK besiktning i Stockholm

Hitta rätt partner för OVK-besiktning i Stockholm

För att säkerställa att din OVK besiktning i Stockholm håller högsta möjliga standard, är det viktigt att välja rätt partner. En erfaren och certifierad kontrollant kommer att ge dig den trygghet och expertis som krävs. Vi rekommenderar Scandvik, ett ledande företag inom OVK besiktningar i Stockholm som har lång erfarenhet och bred kompetens inom området.

Scandvik erbjuder en service som är grundlig, pålitlig och anpassad efter just ditt fastighetsbehov. Oavsett om det är en bostadsrättsförening, en skola, eller ett kontorskomplex, kan Scandvik ge rådgivning och genomföra besiktningar som säkerställer att din fastighet inte bara möter nuvarande lagkrav utan också bidrar till ett hållbart och friskt inomhusklimat.

För mer information om Scandviks tjänster inom OVK besiktning i Stockholm, besök deras webbplats https://scandvik.se/ där du kan fördjupa dig i deras erbjudanden och få expertis för just din situation. Genom att välja Scandvik som din partner får du inte bara en problemfri OVK besiktning, utan även en långsiktig fördel för din fastighets underhåll och framtida välbefinnande.

Fler nyheter