OVK-besiktning i Jönköping: Säkerställ din fastighets ventilation

05 april 2024 Veronica Urena

editorial

Att bibehålla en god inomhusluftkvalitet är nödvändigt för såväl komfort som hälsa. I Sverige är det lag på att fastighetsägare måste genomföra regelbundna kontroller av sina ventilationssystem. Dessa kontroller kallas för OVK, Obligatorisk Ventilationskontroll, och syftar till att upprätthålla goda luftvärden och energieffektivitet i byggnader. I den här artikeln tar vi en närmare titt på OVK besiktning i Jönköping och varför det är en viktig del i fastighetsskötseln.

Vad är OVK?

OVK är en lagstadgad inspektion som syftar till att kontrollera att ventilationssystemen i byggnader fungerar som de ska. Inspektionen ska se till att byggnaden har tillräckligt med frisk luft, att energiförbrukningen inte är högre än nödvändigt och att inga onödiga miljöbelastningar skapas.

OVK bidrar till en bättre inomhusmiljö för de som använder byggnaden. En väl fungerande ventilation minskar risken för mögel, damm och andra luftburna allergener som kan leda till hälsoproblem hos de boende eller användarna av byggnaden. Regelbunden ventilationsservice och OVK gör också att fastighetsägare kan förebygga kostsamma skador på fastigheten och dessutom bidra till en bättre miljö genom lägre energianvändning.

Vem får utföra OVK?

Endast certifierade kontrollanter får utföra OVK. De ska ha kunskap om de gällande reglerna och förmågan att avgöra om ett ventilationssystem är tillräckligt för byggnadens behov och användning. Det är fastighetsägarens ansvar att se till att en OVK utförs enligt de intervaller som lagstiftningen kräver.

I Jönköping, liksom i resten av Sverige, krävs det att fastighetsägare ordnar med OVK i sina byggnader. För nya byggnader ska första OVK genomföras senast 2 år efter det att byggnaden tagits i bruk. För äldre byggnader varierar intervallerna beroende på vilket typ av ventilationssystem byggnaden har, men det är vanligtvis mellan 3 till 6 år.

ovk besiktning i Jönköping

Förberedelser inför inspektionen

Innan en OVK-besiktning i Jönköping är det viktigt att fastighetsägaren ser till att ventilationssystemet är korrekt underhållet och tillgängligt för inspektion. Det inkluderar att se till att eventuella filter är rena och att fläktar och andra komponenter fungerar som de ska. Det är också viktigt att samla ihop alla handlingar och dokument som rör byggnadens ventilation för att underlätta för kontrollanten.

Att välja rätt firma för att utföra OVK är essentiellt. I Jönköping finns det flertalet företag som erbjuder OVK-tjänster, och fastighetsägare bör vända sig till en pålitlig och erfaren aktör. Det kan handla om att jämföra olika företags omdömen, priser, och framför allt deras certifieringar.

Konsekvenser av att inte genomföra OVK

Att försumma sin skyldighet att genomföra OVK kan få allvarliga följder. Förutom de möjliga hälsoeffekterna för de som vistas i byggnaden, kan fastighetsägare som inte uppfyller sina förpliktelser riskera böter. Även vid en försäljning av fastigheten kan en bristfällig ventilation leda till värdeminskning eller svårigheter i affären.

Idag är det även allt viktigare att tänka på sin fastighets energiförbrukning och miljöpåverkan. Genom en korrekt genomförd OVK kan fastighetsägare i Jönköping säkerställa att deras byggnader inte bara är hälsosamma att vistas i, utan även att de är energieffektiva och mindre belastande för miljön.

Fler nyheter