Det finns hjälp när golvvärmen inte fungerar

20 oktober 2019 william eriksson

editorial

Att ha värmeslingor i golvet eller i marken är både praktiskt och behagligt. Vid nyproduktion av bostäder väljs många gånger det framför väggfasta element. Det är en teknik som utvecklats och gör att stengolvet i badrummet känns behagligt att sätta fötterna på. Det är också en teknik som kan användas utomhus för att promenadstråk och gågator i stadsmiljö skall hållas fria från slask vintertid. Butiksägare kan därmed hålla sina golv renare och fräschare. Baksidan är dock att om golvvärmen slutar att fungera så kan det innebära ett större ingrepp vid reparation. Det är också besvärligare vid håltagning eftersom man riskerar att fördärva installationen.

 

 

Att välja rätt teknik

 

Det finns olika varianter av golvvärme. Dels slingor för vattenburen värme, dels kablar med direktverkande el. Vilken teknik man väljer beror på olika faktorer, bland annat vad man i övrigt har för uppvärmningskälla. Ett vattenburet system gör det möjligt att använda olika sorters teknik. En värmekabel, som även kallas frostvakt, är en kabel som används för att undvika frost- och tjälskador på vattenledningar och avloppsrör. Ett företag som säljer och utför service på teknik för golvvärme och markvärme kan ge råd och upplysning om bästa alternativ. Och som alltid är det bra att ta hjälp av expertis.

 

Undersökning och service av befintliga installationer

 

Med särskild teknik och utrustning kan man se var slingor och värmekablar är placerade. Såväl inomhus som utomhus. Ett av få företag som arbetar med termografiska undersökningar är Dammhag teknik AB. De utför felsökning, service och reparationer i hela landet och inte minst när det gäller markvärme i Stockholm. Med hjälp av utrustning för termografi är det möjligt att upptäcka läckor och se effektgrad. Tekniken gör det också möjligt att ta reda på var en värmeslinga är placerad för att undvika skador vid exempelvis markarbeten eller då något som skall installeras kräver håltagning.

Fler nyheter